Home

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

info toerisme
info toerisme1
info toerisme2
info toerisme3


~ Zomer 2019


Zoals de vorige jaren is de heemkundige kring Bouveloo elke zondagnamiddag aanwezig in de oranjerie van het Hoevegebouw op het gemeentelijk domein de Ghellinck. In samenwerking met de dienst toerisme hebben wij een alternatieve infostand toerisme opgebouwd. Naast kaarten met wandel- en fietsroutes in de Vlaamse Ardennen, kan u er ook de laatste realisaties rond de trage wegen ontdekken. Aan de hand van de bevindingen uit dit project worden er per deelgemeente wandellussen uitgewerkt.


De wandellus Petegem ligt nu op u te wachten.


Uiteraard draagt de heemkundige kring Bouveloo zijn steentje bij waar het gaat om ons lokaal erfgoed. In Wortegem-Petegem hebben wij op dat vlak heel wat toeristische troeven uit te spelen: domein de Ghellinck, abdij van Beaulieu, kasteel van Petegem, natuurreservaat de Langemeersen en zoveel meer.


U kan ons een bezoekje brengen elke zondagnamiddag in juli en augustus tussen 14.30 en 18.00 uur in de oranjerie van het Hoevegebouw.

Cultureel

Erfgoed


~ 06/03/2016


Sinds 2013 kwamen erfgoedwerkers en afgevaardigden van de gemeenten uit de Vlaamse Ardennen samen om te komen tot een erfgoedconvenant. Gezien in de komende jaren geen subsidiëring voor nieuwe erfgoedconvenanten is voorzien, werd eind 2015 de  interlokale vereniging  “ Erfgoed Vlaamse Ardennen “ opgericht. 13 van de 17 gemeenten uit de Vlaamse Ardennen sloten hierbij aan, waaronder ook Wortegem-Petegem. Bedoeling is ons cultureel erfgoed in kaart te brengen. Hiertoe zal beroep gedaan worden op de bevolking om materiaal aan te reiken waarmee de vrijwilligers aan de slag kunnen. Een beeldbank zou een eerste project moeten worden. Wij houden u verder op de hoogte. Via onderstaande link kan u de evolutie van “ Erfgoed Vlaamse Ardennen “ volgen.

eerste wereldoorlog, geiten, 1914 1918, WO1, heemkundige kring, bouveloo, wortegem-petegem

Kleine en grote wetenswaardigheden over de Eerste Wereldoorlog


~ 14/01/2015


In deze rubriek zullen we het geregeld hebben over kleine en grote wetenswaardigeheden over de Eerste Wereldoorlog. [...]

Feb. 2016 August Beernaert

Lees er hier meer over!

Steun ons, word lid!


Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt:

- gewoon lid €15

- steun/postabonnement €20

- erelid €30

- beschermend lid €65


U wordt lid door overschrijving op rekening

BE 31-7370-2198-1455

van de heemkundige kring Bouveloo.

De leden ontvangen driemaal per jaar het tijdschrift Bouveloo, dat hen informeert over de kleine en grote historische gebeurtenissen in de vijf deelgemeenten van Wortegem-Petegem.


Met al uw vragen kan u steeds terecht bij één van de bestuursleden of via heemkunde.bouveloo@telenet.be

Bouveloo tijdschrift


~29/01/2016


Het eerste nummer van dit jaar EN het extra-dikke 25ste nummer sinds het verschijnen van ons tijdschrift in februari 2008, rolt binnenkort van de persen met o.a. bijdrages zoals:

  • De viering van 1000 jaar Wortegem in 1964 (het vervolg)
  • Het oorlogsdagboek van Ernest de Ghellinck (Eerste Wereldoorlog)
  • Een interview met Clarisse Ronsse die het grootste deel van haar leven woonde in het huis in de Pareelstraat dat door haar grootouders aangekocht werd van de barones van Moregem,
  • Mevrouw Berthe Victorine Marie Ghislaine Van Caloen de Basseghem, weduwe van Alberic de Ruzette.
  • Een artikel over de Flandria Illustrata, toegepast op Wortegem-Petegem
  • De trouwe dialectwoorden
  • De boekenplank
  • ....


Wie nog geen lid is, kan daar verandering in brengen. Informatie op deze webstek onder: bouveloo.be/over/index.html of via heemkunde.bouveloo@telenet.be


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* indicates required

Medewerking gevraagd!


In heemkundige middens wordt steeds meer aandacht besteed aan het bewaren van beeldmateriaal. Nu we over bijna onuitputtelijke middelen beschikken om bewegende beelden te digitaliseren, moet er op dit vlak dringend actie ondernomen worden. Heel wat filmpjes liggen op zolder of in kasten stof te vergaren en gaan langzamerhand kapot. In vele gevallen is het vijf voor twaalf.


Daarom doen wij deze oproep. Bent u in het bezit van filmpjes in verband met ons lokaal verleden, laat het ons weten! Het kan gaan om festiviteiten, inhuldigingen, stoeten, het werk op het land, schoolgebeurtenissen, uitstappen, familiefeesten, religieuze feesten,….

Wij zullen deze filmpjes, met toelating van de eigenaars, laten digitaliseren en opslaan in ons beeldarchief.


COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS