Ieperboog

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Ieperboog,Heemkunde, Wortegem-Petegem, Dikke Heemundige Kring, Eerste Wereldoorlog

Ieperboog


~02/01/2015


Als in Frankrijk het front vastloopt na de slag om de Aisne en de Marne, proberen de Fransen en de Duitsers elkaar in snelheid te nemen in hun ‘Race naar de Noordzee’. Hun pogingen om elkaar in de flank aan te vallen of te omsingelen, maakt dat de frontlinie naar het noordwesten opschuift en op die manier wordt een aaneengesloten frontlijn van de Noordzee tot de grens met Zwitserland gevormd.

Begin oktober neemt het British Expeditionary Force zijn plaats in op de linkervleugel van het front tussen Ieper en La Bassée. Men verwachtte aanvallende acties, maar op hetzelfde moment poogden de Duitsers om naar het westen op te schuiven. Er werden grote reserves Duitse troepen aangevoerd en de Britten waren gedwongen om een uitgestrekte en dunne frontlijn te verdedigen. Omdat de Duitse troepen er niet in slaagden aan het IJzerfront een doorbraak te forceren, werd het gros van hun troepen rond Ieper ingezet.

Het is zo dat tussen 19 oktober en 22 november 1914 door de voortdurende aanvallen op en rond Ieper, de fameuze Ieperboog of Salient ontstond. Het kan het best omschreven worden als een uitstulping rond de stad Ieper, een stuk grondgebied dat uitstak in het Duitse bezette gebied. De boog liep van Steenstrate over Langemark en Sint-Juliaan rond Ieper en verder zuidwaarts tot aan de Franse grens. De Duitsers bezetten de hoger gelegen heuvels rond Ieper. 


Heemkundig Kring Wortegem Petegem, heemkunde, Ieperboog

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS