Gekwetste paarden

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

 bouveloo, heemkundige kring, heemkunde, gekwetste paarden

Gekwetste paarden


~26/05/2014


In het Franse leger:

268.136 gekwetste paarden. Dit is 15% van het totale aantal. In 1914 telt men maandelijks 7000 gekwetste paarden. In de periode 1915-1917 daalt het aantal, behalve tijdens de grote veldslagen (6000 tot 10.000 per maand). Tijdens de offensieven van 1918 stijgt het aantal spectaculair (15.000 in juni, 12.000 tot 13.000 tijdens de lente).


In het Britse leger:

Minder gekwetste paarden tijdens de periode 1914-1915 omdat de cavalerie weinig in actie kwam. We noteren een enorme stijging vanaf 1916: 140.370 tussen juli 1916 en november 1918. Dit wil zeggen: Gemiddeld 5000 gekwetste paarden per maand, met een piek tijdens de slag om de Somme.


Foto hieronder:  Een paard wordt verdoofd met chloroform om een granaatsplinter operatief te verwijderen.


Atlantikwal, heemkunde, heemkundige kring, bouveloo, wortegem-petegem

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS