Vlosse-Peerd

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Oorlogsarcheologie, heemkunde, heemkundige kring, wortegem-Petegem

Vlosse-Peerd*

~ 15/08/2014


*velo in het dialect van Zuid 0ost- en West Vlaanderen


Het rijwiel, dat eerst een luxe- of een plezier-artikel was, is nu het algemeen gebruiksmiddel geworden. Iedereen, die het benuttigen kan, trekt er zijn voordeel uit. Waar het rijwiel vroeger enkel diende als sportmiddel wordt het nu gebruikt door werklieden zowel als door beambten. De eigenlijke liefhebberij is nu over alle klassen van de maatschappij uitgebreid …

 

Dit schreef Stijn Streuvels in 1915 in ‘Mijn Rijwiel’ uitgegeven door Veen’s Gele Bibliotheek. In zijn ‘Oorlogsdagboek’ eveneens uitgegeven door Veen, lezen we dat Stijn Streuvels er vaak met de fiets op uittrekt om nieuws te garen in het bezette Ingooigem en omstreken. Zo vaak hij kan, wanneer de omstandigheden en de Duitse bezetter het toelaten fiets hij ook naar Kortrijk, hoofdplaats van de Kommandantur. Zoals hij zelf schrijft: Bergen op, wind op, met den kop vooruit, gebogen lijf, beukte ik erop los… Maar ’t geen het rijwiel mij verschafte, was: ’t uitweiden van mijn gezichtskring.


Daarom vaardigde Rittmeister Backhausen, bevelhebber van de Kommandantur Oudenaarde, waartoe vanaf 1916 alle deelgemeenten van Wortegem-Petegem behoorden, een Verordnung uit die alle fietsverkeer in deelgemeente Moregem verbood.


 
Wat Streuvels echter niet voorzien had of wist, was dat het rijwiel ook door het leger gebruikt werd. Vooral het optreden van de Belgische Karabiniers-Wielrijders spreekt tot de verbeelding. Tijdens de beroemde slag om Haelen heeft dit legeronderdeel een onverwoestbare reputatie verworven. Op 12 augustus 1914 behaalden zij de enige overwinning op de Duitsers zonder ook maar enige steun van geallieerde troepen. Voor deze uitzonderlijke prestatie kregen zij de bijnaam De Zwarte Duivels. Deze elite-eenheid werd door vriend en vijand gewaardeerd, maar ook gevreesd. Ernest de Ghellinck d’Elseghem, zoon van de kasteelheer, was onderofficier bij deze eenheid vanaf november 1915.


Foto onder :  2° Divisie Wielrijders Karabiniers

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS