Belgisch dagblad

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Heemkunde, heemkundige kring, belgisch dagblad, vooruit
Heemkunde, heemkundige kring, de vlaamsche wachter

Belgisch dagblad


~19/11/2014


Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren, voor zover inventarisatie tot op heden aantoont, 1391 titels in omloop in België of uitgegeven werden in het buitenland, maar die zich tot een Belgisch lezerspubliek richtten. Een groot aantal van deze kranten had een kort bestaan. Dat gold ook het Belgisch dagblad dat in ‘s-Gravenhage werd uitgegeven tussen 1915 en 1918.

De Duitse bezetter had in België de perscensuur ingevoerd. Toch bleven kranten verschijnen, die interessante informatie verschaften over uiteenlopende thema’s: het dagelijks leven, het voedseltekort, monetaire problemen, … De kranten als L’Ami de l’Ordre

uit Namen, de Vooruit uit Gent en 1914 illustré bleven bestaan.

In 1915 wordt onder leiding van Oscar von der Lancken-Wakenitz een centraal orgaan opgericht dat richtlijnen uitschrijft van wat er al dan niet in de kranten mag worden opgenomen. De nieuwsberichten mogen, in verband met de militaire verrichtingen van het Duitse leger en zijn bondgenoten geen negatieve elementen bevatten.

Parallel ontstaat echter een clandestiene pers. De Belgische bevolking in bezet België vertoonde een grote honger naar informatie. Binnengesmokkelde geallieerde kranten en “verboden” blaadjes moesten hier soelaas bieden. Twee voorbeelden binnen de sluikpers zijn het in 1914 in Brussel verschijnende La Soupe en  het in Leuven uitgegeven La Revue hebdomadaire de la Presse Française. La Libre Belgique is wellicht het meest tot de verbeelding sprekende clandestiene dagblad. Het wil namelijk de bevolking beïnvloeden en een tegenwicht vormen tegen de demoralisatie die uitgaat van de gecensureerde pers. In deze categorie passen ook De Vrije Stem en De Vlaamse Leeuw. In het Nederlandse  taalgebied vinden we ook “passivistische” sluikbladen die ageren tegen de pro-Duitse pers: Droogstoppel, de Vlaamse Wachter.


COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS