Bachten de Kupe

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Bachten de Kupe, Heemkunde, Bouveloo, Heemkundige kring, de grote oorlog

Bachten de Kupe


~20/10/2014


Iedereen kent Willem Vermandere met zijn liedjes in het West-Vlaams dialect. Hij zingt vaak over zijn Westhoek, de Grooten Oorlog en Bachten de Kupe.

Het is algemeen geweten dat het onder water zetten van de vlakte tussen de IJzer en de spoorweglijn Nieuwpoort-Diksmuide de Duitse opmars in oktober 1914 heeft stilgelegd. Vanuit Nieuwpoort werden de afwateringssluizen op de Noordvaart opengezet bij vloed en opnieuw gesloten bij eb. Dit werd enkele nachten na elkaar gedaan totdat het voor de Duitsers onmogelijk bleek nog langer op de linkeroever van de IJzer te blijven (29 oktober- 2 november 1914). Dit was niet de enige onderwaterzetting.

Diksmuide werd door de Duitsers bezet op 10 november 1914. Toen werd beslist tot de inundatie van de Blankaart. Via de IJzer werd zeewater afgeleid. Om te beletten dat het water zou weglopen, werd begin 1915 de IJzer afgedamd ter hoogte van Sint-Jacobskapelle. Ongewild overstroomde zo de vallei van de Handzamevaart.

Begin 1915 vroegen de Fransen de onderwaterzetting van de Knokke aan te vangen. Zoet water werd daarvoor uit de Lovaart gepompt.

De Duitsers hadden nog enkele vooruitgeschoven posten op de linkeroever van de IJzer. Om de Dodengang beter tegen aanvallen van de Duitsers te beschermen vanop de linkeroever, staken de Belgen in mei 1915 ten noorden de IJzerdijk door.

Niet alleen de Belgen zorgden voor inundaties. In oktober 1917 (Derde Slag bij Ieper) bouwden de Duitsers ook dammen in de IJzer omdat zij zo hun verdediging minder sterk moesten bemannen. Zij deden dit over in 1918.

Door het bouwen van stuwen met overlaat op de bovenloop van de IJzer te Roesbrugge, Stavele en Elzendamme ontstond een zoetwatermeer.

Het Belgische leger was nu volledig door water ingesloten, op een kleine doorgang naar Frankrijk toe. Dit onbezette stukje België kreeg vanaf dat ogenblik de naam Bachten de Kupe.


Bachten de Kupe, Bouveloo, Heemkunde, Heemkundige kring, wereldoorlog &, de grote oorlog

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS