Historische Stoet

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Historische Stoet


Op 3 mei 2009 trok de HISTORISCHE STOET ‘WORTEGEM-PETEGEM VROEGER EN NU’ door de straten van Elsegem. Zo goed als alle plaatselijke verenigingen namen deel.

De heemkundige kring ‘BOUVELOO’ stelde leurders en straatventers voor.


Heemkundigen worden vaak straatlopers genoemd omdat zij vrij veel rondzwerven op zoek naar sporen uit het lokaal verleden.

Velen onder ons zullen zich uit hun kindertijd de rondtrekkende kooplieden herinneren. Wij waren nog niet zo mobiel als nu en zeker op het platteland waren de voyageurs  welkom met hun waren. Meestal waren dit lieden met kennis van zaken en begiftigd met een opmerkelijk vakmanschap. Deze eigenschappen gebruikten zij dan ook om hun boterham te verdienen, vaak om uit de armoede te geraken. Lang en hard werken voor weinig loon.

De rondtrekkende verkopers waren dikwijls ook de enige nieuwsbron voor de plattelanders.

Anderzijds boezemden deze verkopers vaak angst in omdat ze niet gebonden waren aan een geregeld leven.


Het waren vrije vogels.


COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS