Woord v/d Voorzitter

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter, heemkunde, heemkundige kring Woregem-Petegm

- door Frans Vandenhende -


Het woord “heem” betekent huis of erf. Heemkunde is de kennis en het onderzoek van onze leef- en woonomgeving vanuit zoveel mogelijk gezichtspunten. De heemkundige zet dus een archeologische, historische, genealogische of taalkundige bril op, om de ruimte waarin hij leeft te bestuderen zoals die nu is en zoals die zich in de tijd heeft ontwikkeld. Deze definitie is niet onfeilbaar en dreigt voorbij te gaan aan het feit dat heemkunde beoefenen ook een emotioneel aspect heeft: zelfs de meeste objectieve heemkundige houdt van zijn “heem”.

Juist in een hectische tijd als de laatste decennia dreigt het vastleggen van feiten en gebeurtenissen verloren te gaan. Deze bekommernis bracht een aantal mensen samen die de taak op zich wil nemen om ons “erf” of “heem”, de 5 deelgemeenten van Wortegem-Petegem, te onderzoeken en te beschrijven.

Om dit doel te bereiken hebben we ons verenigd in een heemkundige kring die het levenslicht zag op 9 juli 2007 en Bouveloo werd gedoopt, een verwijzing naar het Bouvelobos. De keuze van deze naam werd goed overwogen. In het artikel over het Bouvelobos zal het de lezer vlug duidelijk worden wat de waarde is van deze plek en waarom wij deze naam voor de heemkundige kring gekozen hebben.

Wij willen het lokale erfgoed behoeden van de ondergang om het te kunnen doorgeven aan latere generaties. Via het verzamelen, bewaren en archiveren van allerhande materiaal dat de lokale geschiedenis zichtbaar maakt, willen wij een gegevensbank aanbieden aan de inwoners van onze gemeente. Het moet een heemkundige kring worden van en voor de inwoners van Wortegem-Petegem.

Zonder de medewerking van de inwoners kan de heemkundige kring niet bestaan. Daarvoor zullen wij een blijvend beroep doen op de medewerking van iedere inwoner, zij die geboren en getogen zijn in de gemeente en zij die hier hun thuis gevonden hebben. Bezorg de heemkundige kring materiaal: foto’s, postkaarten, affiches, aktes, verhalen, officiële documenten, boeken….

Op korte termijn zal het gros van onze inspanningen gaan naar het verzamelen, bewaren en archiveren van het aangeboden materiaal. De uiteindelijke doelstelling is dat het aanwezige

materiaal op een gebruiksvriendelijke manier kan geconsulteerd worden, m.a.w., het archief moet een dynamisch geheel worden, geen gesloten kast waarin een rijk verleden schuilgaat, maar een schat aan informatie die uitnodigt om zich erin onder te dompelen. Wie weet kunnen uw kinderen en kleinkinderen er later nog beroep op doen voor hun schoolwerk.

Werken met aangeboden materiaal is één ding. Wij beogen een wisselwerking tussen de heemkundige kring en de inwoners van onze gemeente. Daarom zullen wij ook naar buiten komen om onze “vondsten” te tonen aan de gemeenschap. Dit eerste tijdschrift is hiervan het levende bewijs. Zo hopen wij onze leden 3 maal per jaar op een goedgevuld blad te kunnen vergasten, maar wij vinden het opportuun iedere inwoner kennis te laten maken met de heemkundige kring door hen het eerste nummer gratis aan te bieden, dit met de welwillende medewerking van het gemeentebestuur. Wie nu al lid is, krijgt hier bovenop nog de nummers 2 en 3 van 2008 en nummer 1 van 2009. Nieuwe leden zien hun lidmaatschap dan ingaan vanaf nummer 2 van jaargang 2008. Wij hopen iedereen die ons lokaal erfgoed genegen is, ook 1 maal per jaar te mogen ontmoeten op een activiteit, gespreksavond of tentoonstelling. Het succes van onze voordracht op 9 november 2007, rond de oorlog in en rond onze gemeente, bewijst dat men in Wortegem-Petegem geboeid is door het verleden.

Hopelijk bent u ervan overtuigd dat de Heemkundige Kring Bouveloo zijn plaats heeft in het verenigingsleven van onze gemeente. Ik kijk er dan ook naar uit om u te ontmoeten op één of ander heemkundig moment.

Bestuursleden

De bestuursleden in 2008: Zittend van links naar rechts: Lieve De Buck (secretaris), Lutgart De Deken (penningmeester), Ann Van De Walle, Pierre Van Ommeslaeghe†2009, Willy Dhondt (archivaris). Eerste rij van links naar rechts: Frans Vandenhende (voorzitter), Edwin De Brauwere, Jean Marie Plasman, Dominiek Verkinderen, Carlos Aelvoet, Roger Baert

De bestuursleden in 2008: Zittend van links naar rechts: Lieve De Buck (secretaris), Lutgart De Deken (penningmeester), Ann Van De Walle, Pierre Van Ommeslaeghe†2009, Willy Dhondt (archivaris).

Eerste rij van links naar rechts: Frans Vandenhende (voorzitter), Edwin De Brauwere, Jean Marie Plasman, Dominiek Verkinderen, Carlos Aelvoet, Roger BaertTitels boeken bestuursleden

Geitemannen, verenigt u! Frans Vandenhende Wortegem-Petegem, geiten, geitensysndicaten, geitenverzekeringen en geitenbonden in Vlaanderen
Oud-Morgem, Over de dingen die voorbijgaan.  Wortegem in de jaren 1950 & 1960, auteur Willy Dhondt
Elsegem voorbij, Ann Van de Walle, Luc Vander Meeren, uitgegeven door het feestcomité van Elsegem

Geitenmannen, verenigt u!


Ontstaan van geitensyndicaten, geitenverzekeringen en geitenbonden in Vlaanderen


Auteur: Frans Vandenhende


19,50€


Te verkrijgen bij de auteur: frans.vandenhende@telenet.beOud-Moregem


Over de dingen die voorbijgaan.

Wortegem i/d jaren  1950-1960


Auteur: Willy Dhondt


12,50€


Te verkrijgen bij de auteur: dhondtwilly@telenet.be
Elsegem voorbij


Redactie: Ann Van de Walle, Luc Vander Meeren


Uitgegeven door het Feestcomité van Elsegem


20€


Te verkrijgen  bij: ann.vdwalle@gmail.com


Praktische info

De heemkundige kring Bouveloo is er voor iedereen die geboeid is door ons rijk plaatselijk erfgoed.

Wie nieuwsgierig, curieus, benieuwd is naar de ernstige, plezierige, trieste en bijwijlen zelfs hallucinante geschiedenis van Elsegem, Moregem, Ooike, Petegem en Wortegem, kan zich op één van de volgende manieren aansluiten en ontvangt drie tijdschriften per jaar :

- gewoon lid (abonnee): 10,00 euro.

- steunabonnement: 15,00 euro.

- erelid: 30,00 euro.

- beschermend lid: 65,00 euro.


Bankrekeningnummer Heemkundige Kring 'Bouveloo' :  737-0219814-55.

Adres :

Rottestraat 4, 9790 Wortegem-PetegemOpen zondagen


Open zondagen :

Elke derde zondag van de maand (behalve januari, juli en augustus)


Openingsuren: 9.30-12.00 uur


Adres: Ooikeplein 1a (oud gemeentehuis).


Dank zij de medewerking van velen krijgt ons archief stilaan vorm. Wij willen u graag tonen wat wij tot nu toe verzameld hebben over ons Wortegem-Petegem.DE WERKGROEPVoorzitter Frans Vandenhende,

Rottestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem  055/30.30.89 frans.vandenhende@telenet.be


Secretaris Lieve De Buck,

Rottestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem

055/30.30.89

lieve.debuck1@telenet.be


Penningmeester Gabriël Dermaut,

Bergstraat 3a, 9790 Wortegem-Petegem

056/68.83.13

gabriel.dermaut@skynet.be


Archivaris Jacques Vancraeyenest,

Tjammelsstraat  28, 9790 Wortegem-Petegem

056/25.62.95

jacques.vancraeyenest@telenet.be


Bestuursleden:


Carlos Aelvoet,

Pareelstraat 11, 9790 Wortegem-Petegem

055/ 31.24.49

Roger Baert,

Kruishoutemseweg 17, 9790 Wortegem-Petegem

056/68.04.15

Lode Daneels,

Kloosterhoek 7, 9790 Wortegem-Petegem,

0495/22 91 61

Edwin De Brauwere,

Voskensstraat 6A, 9790 Wortegem-Petegem

056/68.19.22

Patrik Hombecq,

Vlaamse Ardennenstraat 45, 9790 Wortegem-Petegem

09/383.51.94

Jean Marie Plasman,

Moregemplein 20, 9790 Wortegem-Petegem

055/31.22.64

Ann Van De Walle,

Elsegemplein 44, 9790 Wortegem-Petegem

056/68.87.88

Dominiek Verkinderen,

Biesbosstraat 26, 9790 Wortegem-Petegem

0477/49.98.88TIJDSCHRIFT


eindredacteur: Lieve De Buck

vormgever: Dominiek Verkinderen

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS