Over

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Heemkundige Kring Bouveloo

De heemkundige kring van Wortegem-Petegem zag het daglicht op 9 juli 2007 en kreeg de naam “Bouveloo”, een verwijzing naar het Bouvelobos.  In het begin van de 20ste eeuw strekte het bos zich uit over de gemeenten Petegem, Wortegem, Elsegem en Anzegem.  Vroeger zouden ook Moregem, Ooike, Eine, Zingem, Asper en Gavere uitlopers van het Bouvelobos hebben gehad.  Omdat de heemkundige kring de 5 dorpen van het huidige Wortegem-Petegem wil bereiken, lijkt deze benaming de lading te dekken.

Het Bouvelobos is ook het hoogste punt van de gemeente en wie een wandeling maakt door deze restant van wat ooit de grootste houtreserve was van Zuid-Vlaanderen, voelt dat deze plaats een groot verleden uitademt.


Lees ook het Woord v/d Voorzitter Frans Vandenhende hier .

Doelstelling

De heemkundige kring Bouveloo heeft zich tot doel gesteld het verleden van de vijf deelgemeenten die Wortegem-Petegem vormen, te bewaren voor de toekomst.

Dit behelst het verzamelen en archiveren van alle informatie die hiertoe kan bijdragen: het aldus opgebouwde archief kan ter beschikking staan van iedereen die interesse heeft in het verleden van onze gemeente.

Oproep

Bent u in het bezit van documenten zoals foto’s, kiezerslijsten, schoolrapporten, menu’s, geboorteprentjes, doodsprentjes, huwelijksaankondigingen, schriftstukken die refereren naar vroegere verenigingen, tijdschriften, boeken… en wat dies meer zij, wij willen ze graag archiveren.

Ook zaken die voor u misschien niet zo belangrijk zijn, kunnen voor ons de moeite van het bewaren waard zijn. En wat u niet kwijt wil, kan gekopieerd worden.

Wie een verhaal heeft i.v.m. personen, verenigingen, gebeurtenissen, flora en fauna, laat het weten, wij komen met de nodige nieuwsgierigheid graag tot bij u om het te noteren.

E-postadres : heemkunde.bouveloo@telenet.be

Telefoon : 055/30.30.89.

type="text/javascript"> var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname = "Bouveloo"; a2a_config.linkurl = "http://bouveloo.be/over.html"; a2a_config.num_services = 6;

Praktische info

De heemkundige kring Bouveloo is er voor iedereen die geboeid is door ons rijk plaatselijk erfgoed.


Steun ons, word lid!


Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt:

- gewoon lid €10

- steun/postabonnement €15

- erelid €30

- beschermend lid €65


U wordt lid door overschrijving op rekening

BE 31-737-0219814-55 van de

heemkundige kring Bouveloo.

U ontvangt drie keer per jaar het tijdschrift, dat verschijnt in februari, juni en oktober.


Met al uw vragen kan u steeds terecht bij één van de bestuursleden of via heemkunde.bouveloo@telenet.be


Werkgroep & eindredactie TijdschriftOpen zondagen


Openingsuren: elke derde zondag van de maand, van 9.30 uur tot 12.00 uur,

behalve in juli en augustus.


Adres: Ooikeplein 1a (oud gemeentehuis).


Dank zij de medewerking van velen krijgt ons archief stilaan vorm. Wij willen u graag tonen wat wij tot nu toe verzameld hebben over ons Wortegem-Petegem.


COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS