Tijdschrift n°1 2016

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Tijdschrift


Jaargang 9 - n°1


Het eerste nummer van dit jaar EN het extra-dikke 25ste nummer sinds het verschijnen van ons tijdschrift in februari 2008, rolt binnenkort van de persen met o.a. bijdrages zoals:

  • De viering van 1000 jaar Wortegem in 1964 (het vervolg)
  • Het oorlogsdagboek van Ernest de Ghellinck (Eerste Wereldoorlog)
  • Een interview met Clarisse Ronsse die het grootste deel van haar leven woonde in het huis in de Pareelstraat dat door haar grootouders aangekocht werd van de barones van Moregem,  Mevrouw Berthe Victorine Marie Ghislaine Van Caloen de Basseghem, weduwe van Alberic de Ruzette.
  • Een artikel over de Flandria Illustrata, toegepast op Wortegem-Petegem
  • De trouwe dialectwoorden
  • De boekenplank
  • ....


Wie nog geen lid is, kan daar verandering in brengen. Informatie op deze webstek onder: bouveloo.be/over/index.html of via heemkunde.bouveloo@telenet.be

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS