Worcestersaus

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Worcestersaus Wereldoorlog 1, 1914-1918, 2014, herdenking, Duitsland, neutraal, België, Wortegem-Petegem, Wortegem, Petegem, Ooike Het Laatste Nieuws HLN

Worcestersaus


~ 31/03/2014


De voedsel- en drankvoorziening aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog, heeft duidelijk zijn sporen nagelaten in de bodem rond Ieper. Vondsten van voorraden gifgasbommen halen moeiteloos het nieuws.

Maar even boeiend en uitnodigend om te onderzoeken, zijn de vergeten verpakkingen van consumptiegoederen: conservenblikken, messen, vorken en allerhande keukenafval. Daaronder ook flessen, in alle maten, vormen en kleuren.

De oudste flessen zijn nog ambachtelijk geblazen, zijn nooit even dik of groot. Latere flessen zijn, ten gevolge de totale oorlogsvoering, mechanisch en op grote schaal in serie geproduceerd. Er zijn waterflessen, limonadeflessen, wijnflessen, toiletflessen, medicijnflessen, bokalen en kruiken.

Er waren ook flessen die smaak-gevende producten bevatten. Sommige van deze, voor ons toen onbekende, producten zullen in onze keukens geïntegreerd worden. De meest bekende: Worcestershire sauce, Ketchup en Pickels.

Zo was de Britse aanwezigheid op het slagveld van de Eerste Wereldoorlog de aangewezen weg om Oosterse smaakmakers uit hun kolonies in het Westen te introduceren. COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS