Vlaamse en Waalse soldaten in de loopgraven

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Wereldoorlog 1, 1914-1918, 2014, herdenking, Duitsland, neutraal, België, Wortegem-Petegem, Wortegem, Petegem, Ooike Het Laatste Nieuws HLN

Vlaamse en Waalse soldaten in de loopgraven


~ 29/03/2014


In de loopgraven stonden Vlaamse soldaten niet hoog aangeschreven bij de Franstalige officieren. Hun officieren legden hen op een harde manier het Frans op, zowel in de heropvoeding van de deserteurs als in de loopgraven. De officieren minachtten het Vlaams, vaak de enige taal van de gewone soldaten, en weigerden het te spreken. Zo begrepen ze vaak de bevelen van hun oversten niet, wat de gemoederen in Vlaanderen heeft beïnvloed.

Wat wij echter vergeten, is dat er naast het Vlaams ook Waals werd gesproken in de loopgraven. De gewone Waalse soldaten begrepen evenmin de bevelen van de officieren, die vertaald werden door iemand die Frans verstond. Dit kwam omdat het Waals en niet het Frans, de voertaal was van die generaties die voor 1940 in Wallonië waren geboren. Het was de taal die de mensen in de dorpen, thuis en met de kinderen spraken.

Ook voor de Walen was het Frans de taal van de burgerij, historisch gelinkt aan klassen, niet aan gemeenschappen.

Voor de gewone piotten, Vlamingen of Walen, die sneuvelden in de loopgraven, stond taal niet in de weg om samen te strijden tegen een gemeenschappelijke vijand.


Wie zijn de Vlamingen, wie de Walen?


COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS