Postcodes in België

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Postcodes in België, Heemkunde, Wortegem-Petegem

Postcodes in België


~19/01/2015


In België werden de postcodes ingevoerd in 1969. Ze bestaan uit vier cijfers, van 1000 tot en met 9992. Vandaar dat men ook van postnummer spreekt. De nummerreeksen zijn regionaal geordend, waarbij de regio’s quasi samenvallen met de provincies. De eerste twee cijfers zijn de sorteersector, het derde cijfer het postkantoor en het vierde cijfer het uitgiftekantoor.


Het gebruik van postcodes is geen uitvinding van de Posterijen, want het systeem bestond al in de Eerste Wereldoorlog.

De postcodes werden enkel gebruikt voor briefwisseling:

  • VAN militairen in kantonnementzones NAAR bestemmelingen buiten.
  • VAN militairen en burgers NAAR kantonnementzones.

Postcodes moesten vermijden dat de Duitsers de Belgische slagorde konden achterhalen. Ze werden samengesteld uit 1 letter en 1 tot 3 cijfers. Er werd genummerd tot 330 en sommige cijfers werden niet gebruikt. In de loop van de oorlog werd de code soms gewijzigd, zie onderstaande voorbeelden: zelfde afzender in 1914 en 1916, ontcijferd is dit 2° Legerdivisie, 5° Linie, 2° Compagnie/1.
Er werden 5 letters gebruikt:

  • A vanaf 22/09/1915 tot postcode B
  • B vanaf 15/03/1916 tot postcode C
  • C vanaf 26/12/1916 tot postcode D
  • D vanaf 10/07/1917 tot postcode Z
  • Z vanaf 20/01/1918 tot NA 11/11/1918

Het adres bestond dus uit: rang, naam en voornaam, postcode en de vermelding Armée Belge (Belgisch leger) en compagnie (te velde). Ook de poststempel - België Legerposterij - mocht niet ontbreken.


Postcodes in België, Heemkunde, Wortegem-Petegem
Postcodes in België, Heemkunde, Wortegem-Petegem

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS