Oorlogsarcheologie

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Oorlogsarcheologie, heemkunde, heemkundige kring, wortegem-Petegem

Oorlogsarcheologie


~ 18/06/2014


Als we denken aan archeologie, dan zien wij altijd onderzoekers op de knieën in de modder gezeten, met een borsteltje aarde verwijderen van potscherven of resten van beenderen uit de prehistorie, de Griekse of Romeinse tijd. Wij denken er niet aan dat archeologie zich ook op de Nieuwste Tijden kan toespitsen. Dat is ook niet vreemd.

Het is pas in de jaren 1980 dat de archeologie van de middeleeuwen erkend werd.

Toen beweren dat onderzoekers ook sporen van de Eerste Wereldoorlog moesten zoeken, werd smalend weggelachen. Wisten we immers nog niet alles?


Er waren wel liefhebbersverenigingen actief, maar die meldden meestal hun vondsten niet aan de officiële instanties. De zoektocht naar erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog was het monopolie van de Diggers.


Voor 2002 kunnen we moeilijk spreken van een wetenschappelijke manier van archeologisch onderzoek naar WOI-erfgoed. De Vlaamse WOI-archeologie kwam op gang toen de Vlaamse regering de A19 wou doortrekken. De verlenging zou door de Ypres Salient getrokken worden, zowat de heilige grond voor iedereen die aangesproken werd door alles wat zich daar tijdens de Eerste Wereldoorlog had afgespeeld. Paul Van Grembergen, bevoegd minister voor Onroerend Erfgoed, gaf het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) de opdracht om onderzoek te doen op het voorziene traject voor de verlenging van deze route. Het was de eerste keer dat professionele archeologen gevraagd werden zich te buigen over WOI-erfgoed. Marc Dewilde, projectcoördinator van het IAP en zijn team liggen aan de grondslag van de Vlaamse WOI-archeologie.


Oorlogsarcheologie, heemkunde, heemkundige kring, wortegem-Petegem

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS