Duitsers in Ieper

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Wereldoorlog 1, 1914- 2014, herdenking, Duitsland, neutraal, België, Wortegem-Petegem,  hoop op toekomst

Duitsers in Ieper


~27/05/2016


De verplaatsing van het front naar het westen komt voorlopig tot stilstand ten zuidoosten van La Bassée. De Duitse cavalerie trekt op in de richting van het Franse industriebekken. Zij komt uit het Noorden en de Westvlaamse heuvels rond Ieper en duikt dan ook regelmatig op in de streek van Ieper en overnacht er in de nacht van 7 op 8 oktober. Op 9 oktober trekt zij verder richting Calais, maar in de omgeving van de Catsberg wordt zij door de Britten tegengehouden. Ieper was vanaf dat moment oorlogsgebied geworden. Vanaf 20 oktober 1914 tot ver in 1918 zou hier een militaire patstelling duizenden doden eisen.


In de aantekeningen van Gustaaf Delahaye , meestersmid, sleutelmaker en lid van de burgerwacht, lezen wij: Groepjes van enkele tientallen Duitse ruiters komen haast gelijktijdig, de ene via de Menenpoort, de andere via de Rijsselpoort de stad binnen gereden. Burgemeester Colaert en schepen Van den Bogaerde gaan de Duitsers tegemoet en er volgt overleg op het stadhuis. Verder lezen we nog: Brouwerijen worden leeg gedronken, vooral de ‘Blonde des Flandres’ is in trek. De bakkers krijgen opdracht de volgende morgen 8000 broden te bakken en de stadskas is 62.000 fr. lichter gemaakt.

 

Op 13 oktober verschijnen op de markt de eerste Britten. Zij zullen er vier jaar blijven.


Eén van de weinige foto’s van de Duitsers in Ieper op 7 oktober 1914.

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS