De Vuurkaart

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

d Wereldoorlog 1, 1914-1918, 2014, herdenking, Duitsland, neutraal, België, Wortegem-Petegem de vuurkaart

De Vuurkaart


~ 0304/2014


Omdat men een onderscheid wou maken tussen al wie gediend had tussen 5 augustus 1914 en 11 november 1918, werd de vuurkaart in voege gebracht. Deze beslissing werd bekrachtigd door twee koninklijke besluiten dd. 14 mei 1932 en 6 februari 1934.

Men wou oud-strijders eren die minstens twaalf maanden gediend hadden in een eenheid die in de vuurlinie vocht en negen maanden voor hen die uiterst gevaarlijke opdrachten moesten uitvoeren.

Tot op dat ogenblik werden zij op dezelfde manier behandeld zoals zij die slechts enkele dagen aan het front doorbrachten of in het achterland hun plicht presteerden. Zij die gekwetst waren geraakt aan het front, evenals de strijders van het 1° linieregiment, kwamen in aanmerking voor de vuurkaart: Aalmoezeniers, brancardiers, geneesheren en hulptroepen van de geneeskundige dienst, die voortdurend aan het front aanwezig waren.

De kaart werd eveneens verleend aan soldaten die in handen vielen van de vijand, maar konden ontsnappen en aan zwaar gewonde soldaten die de strijd niet meer konden hervatten.


Aan de vuurkaart waren geen financiële voordelen verbonden. Het was enkel een eredocument.


Zo zie je maar: Niet elke oud-strijder is zomaar een oud-strijder. Wereldoorlog 1, 1914-1918, 2014, herdenking, Duitsland, neutraal, België, Wortegem-Petegem de vuurkaart
 Wereldoorlog 1, 1914-1918, 2014, herdenking, Duitsland, neutraal, België, Wortegem-Petegem de vuurkaart

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS