De Standaard

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

De Standaard, heemkunde, heemkundige kring, wetenswaardigheden wereldoorlog, WO1, 1914-1918

De Standaard


Op 2 mei 1914 kwamen in het Grand Hotel Wagner in Antwerpen 31 keurige heren bij elkaar. Het doel van hun bijeenkomst was het oprichten van een nieuw dagblad. Niet zomaar een dagblad, wel een kwaliteitskrant die zou verschijnen in Brussel, het centrum van de politieke en economische macht.

Het was de bedoeling dat de krant op 22 november 1914 voor het eerst zou verschijnen. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verhinderde dit echter.

De media hebben in de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld als propagandamiddel voor alle oorlogvoerende partijen. In België was dit niet anders. De meeste kranten waren Franstalige Brusselse kranten zoals Le Vingtième Siècle, la Dernière Heure, le Soir. De kranten die in Vlaanderen verschenen waren ook Franstalig: in Gent la Flandre Libérale, in Antwerpen le Matin en la Métropole.

Tijdens de Duitse bezetting tussen 1914 en 1918 en de bijhorende strenge censuur kon er echter geen sprake van zijn om een nieuwe krant uit te geven.

De weinige kranten die in België verschenen, werden in hun berichtgeving gestuurd door de Duitsers en hun sympathisanten. Andere kranten werden hoofdzakelijk in Nederland uitgegeven en waar mogelijk België binnengesmokkeld.

Het eerste nummer van de Standaard telde omwille van een moeilijk begin en papiergebrek slechts twee bladzijden. In losse verkoop kostte de krant 10 centiem.

De Eerste Wereldoorlog had wel zijn invloed op het ideologisch gehalte van de krant. De Standaard wou een volwaardige nieuwskrant zijn met parlementaire verslagen, beurskoersen en buitenlands en cultureel nieuws. In een land waar zeer grote sociale verschillen bestonden en grote armoede heerste en een groot deel van de bevolking niet kon lezen of schrijven, was dit een hele uitdaging.

De Standaard wou een Vlaamse krant zijn, maar na de Eerste Wereldoorlog kwamen de Vlamingen (de flaminganten) verdeeld uit de strijd. De oprichters, met Frans Van Cauwelaert, Arnold Hendrix en Alfons Van de Perre, hadden nog een lange weg te gaan om van de Standaard een volwaardige, Vlaamse, onafhankelijke kwaliteitskrant te maken.

De Eerste Wereldoorlog heeft zeker een grote invloed gehad.De Standaard, heemkunde, heemkundige kring, wetenswaardigheden wereldoorlog, WO1, 1914-1918

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS