De gekste dag van de oorlog

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Wereldoorlog 1, 1914-1918, 2014, herdenking, Duitsland, neutraal, België, Wortegem-Petegem, Wortegem, Petegem

De gekste dag van de oorlog: 24 augustus 1914


~ 20/01/2014


In de grote geschiedschrijving rond de Eerste Wereldoorlog werd hierover weinig geschreven. Het was te lokaal en strookte ook niet in de heroïek van de eerste oorlogsweken, toen Brave Little Belgium tegen alle internationale conventies in, weerstand bood tegen de onrechtmatige inval van een machtig buurland.


In heemkundige artikelen en publicaties vindt men wel een en ander terug:

Oorlogsdagboek van het Davidsfonds uit 1919

Leupegem door de eeuwen heen van Hector Vande Velde (1937)

In Oorlogstijd van Stijn Streuvels (1915-1916)

In oorlogsnood, dagboek van Virginie Loveling


In de volksmond noemde men het Loperkesmaandag, of Vliegende Maandag.


De provincies Oost- en West-Vlaanderen waren het toneel van een ongeziene massahysterie.


Het speelde zich af in de streek rond Denderleeuw en Dendermonde tot aan de lijn Brugge – Roeselare en Noord-West Henegouwen.


Op 20 augustus 1914 werd Brussel ingenomen.

Drie beschonken burgers uit Denderleeuw dreven de spot met Duitse ulanen*, waarna die de onverlaten gedurende enkele kilometers, met de lans in de rug, voor zich uit dreven.


In Oudenaarde besliste men de bruggen over de Schelde open te draaien om de uitzinnige vluchtelingen in hun vaart te stuiten en tot kalmte aan te manen.

Het Bouvelobos en de Spitaalbossen zaten vol met verdoken vluchtelingen.


*ulanen: Een ulaan is een lichtbewapende bereden soldaat in enkele Europese legers. Meestal duidt de term op Poolse lansiers, maar oorspronkelijk waren ulanen Aziatische ruiters die in de 16e eeuw dienst deden in het Poolse leger. Het woord is van Turkse oorsprong en verwant met het Turkse oğlan, dat jonge man betekent. (Wikipedia)KLUCHTLIED UIT DE STREEK VAN OUDENAARDEZE KOMEN! ZE KOMEN !


ZE KOMEN! ZE KOMEN! WE MOETEN ERAAN!

VOOR NIEMAND GENADE,  ZE STEKEN EN SLAAN.

MET HONDERDDUIZENDEN RUKKEN ZE VOORT!

VLUCHT ALLEN! VLUCHT ALLEN NAAR ZUID OF NAAR NOORD!

DE PRUISEN ZIJN GINDER TE VUUR EN TE PAARD!

ZE ZETTEN HEEL VLAANDEREN TE VUUR EN  TE ZWAARD!


ZO  VLOGEN ZE VOORT OVER AKKER EN VELD,

MET ‘T HART TOEGEKNEPEN, DE BOEZEM OMKNELD.

DE SCHRIK OP HET LIJF, OF DE HELLE BRAK UIT;

ZE LIEPEN EN WIELDEN VOORUIT EN VOORUIT:

“ZE KOMEN! ZE KOMEN! WE MOETEN ERAAN !

VOOR NIEMAND GENADE, ZE SCHIETEN EN SLAAN.”


PIER KROOP IN DE KELDER, JAN KROOP OP ZOLDER.

DE ANDEREN VLUCHTTEN HOLDERDEBOLDER

IN WIJMEN, DE HEREN; IN BOSSEN, DE KNECHTEN!

’T WAS LOPEN EN WIELEN, EN ZUCHTEN EN VECHTEN

OM D’EERSTE TE ZIJN IN EEN HOL OF EEN TRONK,

IN RIOOL, IN EEN KOT, IN DE GROND, IN EEN TJONK!


DE MOEDER OP ’T HOF, DE DOCHTER IN ’T VELD,

KWAM OP MAN EN OP ZOON, IN HAAR ANGST TOEGESNELD:

“LAAT DE KOEIEN MAAR LOPEN, PAK HESP EN BROOD,

OP UW VELO, MAAR VERRE, ONTVLUCHT TOCH DE DOOD.”

DE PRUIS RUKT MET HONDERDDUIZENDEN VOORT.

VLUCHT ALLEN,VLUCHT ALLEN NAAR ZUID OF NAAR NOORD!


DE PRUIS KOMT TEN HUIZE IN ’T TROUWBOEKJE ZIEN,

EN ZIJT GE REEDS ZESTIG OF ENKEL MAAR TIEN,

GE MOET ALLEN MEE, GEDREVEN DOOR ’T ZWAARD,

VOOR ’T KANON, BAJONET, VOOR DE LANS EN VOOR  ’T PAARD.

EN THUIS ZIT DE MOEDER, DE DOCHTER EN ’T WIJF.

OP DE VLUCHT DE MAN MET DE DOOD OP HET LIJF.


TE BRAKEL IS, JA OOK DE PRUIS AL GEZIEN,

HIJ IS AL TE KEZELAAR, TE LEUPEGEM MISSCHIEN,

SLUIT VENSTERS EN DEUREN, HIJ BRAAKT MOORD EN DOOD

EN ZET NU HEEL VLAANDEREN IN STERVENSNOOD.

VOOR NIEMAND GENADE,  ZE KERVEN EN SLAAN,

ZE KOMEN! ZE KOMEN! WE MOETEN ERAAN !


EEN HOOFD DAT EENS OPDUIKT VAN ONDER HET GROEN,

TWEE OGEN DIE RONDZIEN OF ’T AL IS OM DOEN;

TWEE OREN GESPITST LIJK DE HAAS BINST DE JACHT….

GEEN PRUIS TE HOREN … ’T BLIJFT ZO STIL ALS DE NACHT …

GEEN DUITS OF GEEN PRUIS DIE ERGENS OOK OPDAAGT,

GEEN PRUIS TE BESPEUREN, HOEVER ‘T OOG OOK DRAAGT!


EN ZOU  ’T NU NIET WAAR ZIJN? DAT WARE WREED!

DIE ANGST, AL DAT LOPEN, DAT VLUCHTEN EN LEED,

DIE LEEUWEN! DIE HAZEN? IN WIJMEN GEVLUCHT,

JA, LANDLIEN ZIJN ‘T … VOOR EEN SCHADUW BEDUCHT …

WANT DE HEREN NU SPUIWEN DE PRUIS IN ’T GELAAT.

ZIJ VLUCHTEN?  ZWIJGT, DAT DE WIJME NIET PRAAT!COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS