Plooifiets

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Heemkunde Wortegem-Petegem, Plooifiets tijdens de eerste wereldoorlog, wetenswaardigheden

Plooifiets


~16/11/2014


Het is anno 2014 bijzonder hip om een vouwfiets te bezitten. Het ideale vervoersmiddel in de stad, vooral wanneer men het openbaar vervoer gebruikt als alternatief voor de files. De vouwfiets is bijna een trendy hebbeding geworden voor de millennials (volwassenen geboren in de jaren 2000).De uitvinding bij uitstek voor de beginjaren van de 21° eeuw.

  Niets is echter minder waar: eind 19° eeuw wordt in Italië al geëxperimenteerd met een fiets in het leger. Kort voor de Eerste Wereldoorlog mag Bianchi een militair rijwiel ontwikkelen. Het wordt een plooimodel “Modello 1912” genoemd en weegt 14 kg.

In Frankrijk ontwerpt de Franse officier Gérard in 1910  een bicyclette pliante die als standaardmodel in verschillende legers wordt              gebruikt.


In België worden vanaf 1890 infanteristen omgeschoold tot cyclisten. Er moest hard worden geoefend: eerst ritten van 30 km, dan 75 km en de snelheid werd opgedreven tot 15 km per uur. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog telde het Belgische leger 1 bataljon Karabiniers-Wielrijders. Zij voerden verkenningsopdrachten uit, konden snel infiltreren, vuren en terugplooien. In deze kan men ze vergelijken met de Ulanen aan Duitse zijde. Het was sowieso een elite-eenheid. Ze boezemden de tegenstreven angst aan en vooral na hun heldhaftig optreden in de Slag om Halen werden ze met nog meer respect benaderd. Daarom kregen ze ook de benaming “die Schwarzen Teufel”,enerzijds om hun donkere kledij en anderszijds om hun onverschrokken optreden.         


Plooifiets, vouwfiets, de Grote Oorlog 14-18

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS