Antimilitarisme

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Oorlogsarcheologie, heemkunde, heemkundige kring, wortegem-Petegem

Antimilitarisme

 

~ 10/07/2014


 

Niet iedereen stond te springen om deel te nemen aan de ‘groote’ oorlog. In het Europa van toen klonken her en der tegenstemmen, niet altijd om dezelfde redenen.

In Zwitserland keerde de bankier Henri Dunant zich tegen de oorlogsdreiging vanuit neutraal humanitair standpunt. Hij dacht hierbij aan de ontelbare slachtoffers die een ‘moderne’ oorlog met zich mee zou brengen.


In Oostenrijk streed Bertha von Suttner vanuit een diepgeworteld pacifisme tegen de oorlog. In 1889 had zij Die Waffen nieder! gepubliceerd, een pleidooi voor vrede door ontwapening.

In België zetten Auguste Beernaert en Henri La Fontaine zich in voor het behoud van de vrede. De eerste droeg bij aan de Vredesconferentie van Den Haag in 1907, de tweede werkte mee aan het Internationaal Vredesbureau. Daarvoor kregen zij beiden trouwens de Nobelprijs voor de Vrede in respectievelijk 1909 en 1913.

Vanuit economisch standpunt, zette de Brit Ralph Norman Angell zich in voor de vrede. Een Europese oorlog zou enkel verliezers opleveren omdat de Europese staten economisch met elkaar verweven waren.

In Polen lagen militair-technologische redenen aan de grondslag voor het pacifisme van Jan Bloch. De doorgedreven wapentechnologie zou leiden tot een geïndustrialiseerde oorlog met verschrikkelijke gevolgen.

In Groot-Brittannië waren er ook gewone jongens die, omwille van gewetensbezwaren, weigerden onder de wapens te gaan. Zij werden door het ‘patriottische’ volk gemeden en gestigmatiseerd door hen een witte veer op te spelden.

Jean Jaurès riep vanuit zijn thuisbasis Frankrijk op om niet in te gaan op het provocerend discours van het internationaal militair establishment. Hij geloofde diep in het socialistische solidariteitsprincipe dat sterker zou moeten blijken dan elke vorm van nationalisme. Hij werd door een nationalist vermoord op 31 juli 1914.


Oorlogsarcheologie, heemkunde, heemkundige kring, wortegem-Petegem

COPYRIGHT © 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS