Tijdschrift

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Tijdschrift

 

In elk nummer wordt een neerslag van een interview weergegeven met mensen die in onze gemeente woonden. Daarnaast vindt u tevens een rubriek ‘volkshuisraad’ en een rubriek ‘dialectwoorden en uitdrukkingen uit onze streek’.

 

In vroegere uitgaven kan u bv. meer vernemen over de opening van de Bibliotheca Elseghemensis in juni 2011, over het Bouvelobos, over heksenprocessen, over de boskanters en nog zoveel meer.

 

Wilt u een reeds verschenen nummer op de kop tikken? Dat kan voor de luttele prijs van 5€!

heemkunde.bouveloo@telenet.be

 

Edities:

 

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS