Kerstbestand 1914
Heemkunde, Wortegem-Petegem, Dikke Bertha, Heemundige Kring, Eerste Wereldoorlog

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Kerstbestand 1914

 

~24/12/2014

 

Bij het begin van de vijandelijkheden waren alle oorlogvoerende partijen ervan overtuigd dat de oorlog tegen kerstmis voorbij zou zijn. Nu de bewegingsoorlog echter is stilgevallen na de 1° Slag bij Ieper en na de IJzerslag komt men in een stellingoorlog terecht. De strijdende partijen graven zich in en nemen allen een verdedigende houding aan. De uitkomst leek uitzichtloos. Niemand kon zich voorstellen dat de oorlog nog vier lange jaren zou duren.

Zo kwamen er tijdens de Eerste Wereldoorlog meerdere kerstbestanden tot stand, vooral in 1914. De soldaten beseften dat ook de vijand in dezelfde barre omstandigheden kerst moest vieren, ver van huis. De gewone soldaten beseften dat zij lotgenoten waren op een schaakbord waar boven hun hoofden aan de touwtjes getrokken werd. Zo kwamen zij aarzelend uit hun loopgraven, wisselden geschenken uit, dronken samen een borrel, zongen kerstliederen, er werd zelfs hier en daar gevoetbald. De lijken van gesneuvelde kameraden werden weggehaald en begraven.

De legerleiding aan beide zijden bekeek deze bestanden argwanend en zorgde er voor dat de verbroedering deskundig aan flarden geschoten werd. De volgende jaren werden voor de kerstperiode vaak nutteloze offensieven gelanceerd om de soldaten alert te houden en situaties zoals in 1914 te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstbestand 1914, Heemkundig Kring Wortegem Petegem, heemkunde

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS