Nieuws

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

 

~01/06/2014

 

In de gerestaureerde bibliotheek van het voormalige kasteel in het domein de Ghellinck in Elsegem ontmoetten professor Karl Klaus Walther en de nazaten van Amaury de Ghellinck d‘Elseghem voor het eerst. Hun verhaal begon honderd jaar geleden.

Wereldoorlog I

~ 02/04/2013

 

In 2014 herdenkt Vlaanderen het begin van de Eerste Wereldoorlog. 0p 4 augustus 1914 viel Duitsland het neutrale België binnen.

De Eerste Wereldoorlog zal een scharnierpunt betekenen in de geschiedenis.

In Vlaanderen worden evenementen gepland om deze tragische gebeurtenis te herdenken. Nooit meer oorlog, klonk het na vier verschrikkelijke jaren.

In Wortegem-Petegem willen ook wij de nodige aandacht besteden aan deze gemeenschappelijke herdenking. Enkele maanden geleden is een werkgroep opgericht die in 2014 enkele activiteiten zal organiseren.

Als heemkundige kring willen wij vooral aandacht schenken aan de impact van de oorlogsgebeurtenissen op de plaatselijke bevolking.

 

OPROEP:

Bent u in het bezit van fotomateriaal, oorlogsdagboeken, verhalen en andere artefacten die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog in onze gemeente? Hebt u in uw familiearchieven materiaal dat ons dienstig kan zijn, laat het ons weten: heemkunde.bouveloo@telenet.be.

 

Bouveloo ontving, tijdens een plechtige zitting in het gemeentehuis, op 3 maart 2013 de Armand Verschoorecultuurprijs 2012, niet alleen omdat de kring zich op een gedreven en frappante manier inzet voor het behoud van het lokaal erfgoed, maar ook opmerkelijk en succesvol is in zijn vele activiteiten wiens uitstraling tot buiten de gemeentelijke grenzen reiken.

Het beeld dat de cultuurprijs verzinnebeeldt, is van de hand van de Moregemse kunstenaar Ghislain De Wilde.

WIJ ZIJN FIER!

~22/07/2014

De eerste fase van een archeologisch onderzoek in Wortegem liep in de zomer van 2013 op zijn einde. De onderzochte zone leverde tal van sporen op waarbij heel wat verschillende periodes aan bod komen. De oudste restanten gaan terug tot de Romeinse tijd (56 v. Chr. – 400 n. Chr.).

Meer lezen? Klik hier.

Tijdschrift

JAARGANG 7 - n°1

~ 16/01/2014

 

Jaargang 7, nummer 1 is in voorbereiding.

 

Wie lid is, krijgt het tijdens de maand februari in de bus gedeponeerd.

 

Een greep uit de inhoud:

 

Het eerste artikel m.b.t. de Eerste Wereldoorlog van de hand van Carlos Aelvoet, Jean Marie Plasman en Frans Vandenhende, getiteld: Onze gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog;

 

Ooikse figuren: Pastoor Marcel Van Dorpe, door Patrik Hombecq;

 

Volkshuisraad: Relicten om en rond de woning, door Willy Dhondt;

 

Dialectwoorden: Wist u wat een ‘kadeister’ is, of een ‘schijtzak’ of een ‘tember’?

 

Bibliotheca Elseghemensis, boeken, historische boeken, bibliotheek, wortegem-petegem

 

~ 22/05/2013

 

De Bibliotheca Elseghemensis herrijst als een Feniks uit haar as en vindt haar ziel terug.

De lege boekenplanken slaken een zucht van opluchting, ze kunnen opnieuw het geschreven woord torsen!

Een kamer zonder boeken is een lichaam zonder ziel.

Cicero

 

Evenementenkalender 2014

 

Donderdag, 13 februari

 

Hoevegebouw Domein de Ghellinck

 

DIANE DE KEYZER

LEZING ROND HAAR NIEUWSTE BOEK

‘NIEUWE MEESTERS, MAGERE TIJDEN’,

 

Vrijdag, 4 april

 

Gemeentelijke feestzaal

 

FILIP SANTENS

LEZING

‘DE EERSTE WERELDOORLOG IN EN ROND WORTEGEM-PETEGEM’

 

FRANS VANDENHENDE

FOTOTENTOONSTELLING ‘DIEREN IN DE EERSTE WERELDOORLOG’

 

Maandag, 10 november

 

Sint-Amanduskerk, Ooike

 

OPTREDEN FOLKGROEP FOLGAZÁN ‘DE GROTE OORLOG VAN DE KLEINE BELG’

 

Dinsdag, 11 november

 

O.-L.- Vrouw Geboortekerk Wortegem

 

HERDENKING WAPENSTILSTAND

Hambosmuseum

~ 15/05/2013

 

In 2011 werd de Armand Verschoorecultuurprijs uitgereikt aan de bezielers van het enige museum dat Wortegem-Petegem rijk is: het Hambosmuseum. Willy en Moniek ontvingen hiermee de erkenning die hen toekomt. En dat is meer dan voldoende reden om het museum van dichterbij te bekijken. [...]

 

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS