Bijnamen, lapnamen

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

bijnamen, lapnamen, spotnamen, wortegem-petegem

BIJNAMEN, LAPNAMEN

 

~15/05/2013

 

 

De studie van deze bijnamen is een onuitputtelijke bron van informatie, vooral als we ook de persoon achter de lapnaam willen ontdekken en willen weten waarom men hem met die bijnaam had bedacht.

Kent u bijnamen uit de deelgemeenten van Wortegem-Petegem? Dan hadden wij die graag van u vernomen om ze te kunnen inventariseren. U kan ze ons meedelen via heemkunde.bouveloo@telenet.be aan een bestuurslid of komen graag bij u langs om uw verhaal dat op dit thema betrekking heeft, op te tekenen.

 

In het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal vind ik volgende uitleg bij het woord bijnaam (m.), 1 toegevoegde naam: Hendrik IV verdiende de bijnaam van ‘ de Grote’; 2 naam die voor de eigenlijke of doopnaam in de plaats gegeven wordt, op grond van een kenmerkende eigenschap, veelal een spotnaam. Een ander woord is lapnaam.

Vooral de tweede verklaring trekt mijn aandacht.

Vroeger hadden mensen in dorpen en steden vaak een bijnaam hoewel tot 1200 alleen voornamen voorkwamen; algemeen wordt aangenomen dat de meeste mensen een bijnaam kregen om aan te tonen van wie, of van welke familie ze afstamden, waar ze vandaan kwamen, welk beroep ze uitoefenden, of welk lichamelijk kenmerk van hen het meest in het oog sprong.

De bijnaam zegt iets over de persoon waarop hij betrekking heeft en vaak erven de kinderen die bijnaam. Ik verwijs naar het artikel Het Panniehuis van Roger Baert dat verscheen in ons tijdschrift, jaargang 4 – 2011 nr.2. Het huisje waar de familie Godefroidt woonde tijdens het interbellum, kreeg kort voor de Eerste Wereldoorlog een dak met pannen ter vervanging van het strooien dak. Het huis werd het Panniehuis genoemd en dus kreeg de familie de bijnaam Pannies. De lapnaam wijst hier dus op een ruimtelijke herkomst, de naam van het café.

Bijnamen kunnen tevens genealogisch (familiaal) verklaard worden of verwijzen naar bepaalde activiteiten van de genaamde.

In elke deelgemeente van Wortegem-Petegem komen zulke lap- of bijnamen voor.

Wie kende in Moregem Flietse niet? Maar wie kende in Moregem Phelaïde Wandels ?

In Ooike kennen de ouderen onder ons zeker Topke en kent iedereen ook Noë Anckaert. En in Wortegem kennen we Bientje Coudies, bij de burgelijke stand bekend als Albinus Coudyzer.

 

 

 

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS