Armand Verschoorecultuurprijs 2012

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

ARMAND VERSCHOORECULTUURPRIJS 2012

 

Bouveloo ontving, tijdens een plechtige zitting in het gemeentehuis, op 3 maart 2013 de Armand Verschoorecultuurprijs 2012, niet alleen omdat de kring zich op een gedreven en frappante manier inzet voor het behoud van het lokaal erfgoed, maar ook opmerkelijk en succesvol is in zijn vele activiteiten wiens uitstraling tot buiten de gemeentelijke grenzen reiken.

 

Het beeld dat de cultuurprijs verzinnebeeldt, is van de hand van de Moregemse kunstenaar Ghislain De Wilde.

 

WIJ ZIJN FIER!

 

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS