Agrarisch erfgoed

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

AGRARISCH ERFGOED

 

Wortegem-Petegem is een landelijke gemeente. Het landschap, in casu ook de landbouw, bepaalt mee het gezicht van onze gemeente. Elke inwoner, de geboren en getogen Wortegem-Petegemnaar, de nieuwe inwoner, de neo-plattelander, werd of wordt hiermee geconfronteerd.

Men heeft familie, men kent iemand die boert, of men woont naast of in een (gerestaureerde) boerderij. De seizoenen confronteren ons met de landbouwactiviteiten die eigen zijn aan die bepaalde periode van het jaar.

Onnodig te zeggen dat aandacht voor dit aspect van het leven in onze gemeente ons respect verdient.

Agrarisch erfgoed is een brede term. Het kan gaan om oude boerderijen, de omliggende landerijen, de bijhorende dieren, het materiaal om het land te bewerken, …

Maar naast het materiële is ook het immateriële agrarisch erfgoed zeker het bewaren waard. Het is belangrijk dit in kaart te brengen.

 

Oproep:

Voor een project op middellange termijn ben ik (Frans Vandenhende) op zoek naar verhalen en foto’s over het boerenleven van vroeger (en nu).

Bent u in het bezit van foto’s of/en verhalen over veekeuringen, veewedstrijden, jaarmarkten, het werk op het veld of de boerderij, landbouwmachines, landbouwverenigingen, of kent u iemand die mij verder kan verder helpen, graag een telefoontje (055/303089) of een berichtje (frans.vandenhende@telenet.be). Ik kom bij u langs.

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS