Archeologie in Wortegem

Bouveloo

Heemkundige Kring Wortegem - Petegem

Wereldoorlog 1, 1914-1918, 2014, herdenking, Duitsland, neutraal, België, Wortegem-Petegem, Wortegem, Petegem

Archeologisch onderzoek nabij de dorpskern van Wortegem

De eerste fase van het archeologisch onderzoek in Wortegem liep in de zomer van 2013 op zijn einde. De onderzochte zone leverde tal van sporen op waarbij heel wat verschillende periodes aan bod komen. De oudste restanten gaan terug tot de Romeinse tijd (56 v. Chr. – 400 n. Chr.).

Hieronder de Nieuwsbrief 31 van SOLVA naar aanleiding van het archeologisch onderzoek nabij de dorpskern van Wortegem.

Het document kan volledige bekeken worden bij het aanklikken van het symbool helemaal rechts.

www.so-lva.be

COPYRIGHT © 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS